RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz realizując obowiązki powierzone nam przez Administratora Państwa danych osobowych, pod adresem http://www.admus.pl/polityka-prywatnosci/ przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Druk RODO – prosimy Państwa o wypełnienie dokumentu i przekazanie go do Administracji w wybrany sposób:

  • bezpośrednio do biura Administracji ADMUS (VIII piętro) lub
  • drogą mailową na adres zlota44@admus.pl lub
  • pocztą na adres: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Złota 44 w Warszawie, ul. Złota 44, 00-120 Warszawa

Zwracamy uwagę na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na obu stronach druku.