Oświadczenie Zarządu (3) – zakaz zbywania lokalu 504

W związku z podjęciem uchwały 1/2024 w sprawie licytacji apartamentu 504 Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek Wspólnoty i wydał zabezpieczenie w postaci ustanowienia zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, którą stanowi lokal mieszkalny nr 504 przy ul. Złotej 44 w Warszawie.
Stosowny zapis został już zamieszczony w Księdze Wieczystej lokalu.
Przekazujemy Państwu komunikat Zarządu Wspólnoty.