Oświadczenie Zarządu Wspólnoty (2)

W związku z licznymi wypowiedziami Właściciela lokalu nr 504, będących częścią prowadzonej przez niego działalności, w celu sprostowania nieprawdziwych informacji przekazujemy do opinii publicznej kolejne.